KIUSAAMINEN JA KAMPPAILULAJIT

Kiusaaminen on järkyttävä ilmiö, joka ei saa sijaa kouluyhteisössämme tai missään muuallakaan. Kalasataman koulussa on ehdottomasti puututtava tähän ongelmaan voimakkaasti ja päättäväisesti. Yksi erittäin tehokas tapa ehkäistä ja torjua kiusaamista on kamppailulajien, erityisesti Sasaja Taekwon-Do:n, harrastaminen. Tämä voi tuoda valtavia hyötyjä sekä lapsille että nuorille, kun he oppivat itsepuolustusta, itsevarmuutta ja rohkeutta, ja myös aikuisille, kun he kannustavat ja tukevat tätä harrastusta.

Kamppailija ei kiusaa
Kamppailija ei kiusaa

Sasaja Taekwon-Do ja muut kamppailulajit opettavat nuorille ja lapsille paitsi fyysistä taituruutta myös henkistä vahvuutta. Kiusaaminen usein kohdistuu niihin, jotka vaikuttavat heikoilta tai epävarmoilta. Kamppailulajien harjoittelu auttaa nuoria kehittämään vahvan itsetunnon, mikä tekee heistä vähemmän haavoittuvia kiusaamiselle. Heidän itsevarmuutensa kasvaa, ja he tietävät, että heillä on taidot puolustautua tarvittaessa.

Rohkeus on toinen tärkeä piirre, jota kamppailulajien harrastaminen edistää. Kiusaaminen voi saada uhrin tuntemaan itsensä voimattomaksi ja peloissaan. Kamppailulajit opettavat, että pelko voidaan voittaa ja haasteisiin voi tarttua rohkeasti. Tämä rohkeus auttaa nuoria puolustamaan itseään ja toisiaan kiusaajia vastaan sekä ilmoittamaan aikuisille kiusaamistapauksista.

Lisäksi kamppailulajit opettavat tärkeitä elämäntaitoja, kuten itsekuria, itsekontrollia ja kunnioitusta muita kohtaan. Nämä ovat arvoja, jotka voivat auttaa nuoria käsittelemään konflikteja ja vaikeita tilanteita rakentavasti.

Aikuisilla on velvollisuus tukea ja kannustaa lasten ja nuorten kamppailulajien harrastusta. Heidän tulee ymmärtää, että tämä ei ole pelkästään liikuntamuoto vaan myös voimakas työkalu kiusaamisen torjunnassa. Aikuisten on oltava avoimia keskustelemaan lasten kanssa ja rohkaisemaan heitä kertomaan, jos he kohtaavat kiusaamista koulussa. Heidän tulee myös toimia aktiivisesti kouluyhteisössä kiusaamisen kitkemiseksi.

Lyhyesti sanottuna, kiusaaminen on täysin tuomittavaa, ja sen torjumiseksi meidän on tuettava kamppailulajien harrastamista Kalasataman koulussa. Sasaja Taekwon-Do ja vastaavat lajit ovat tehokkaita välineitä itsetunnon, rohkeuden ja itsepuolustustaitojen kehittämisessä. Ne auttavat nuoria välttämään ikävät tilanteet ja opettavat heille elämäntaitoja, jotka kantavat läpi koko elämän. Aikuisten tehtävä on olla aktiivisia tukijoita ja torjua kiusaamista yhdessä kouluyhteisössä.

Kalevi Mannermaa
p. 0400 469 206
e. kalevi.mannermaa[at]sasaja.fi
Kamppailuklubi BeSa
Sasaja Taekwon-Do ry
Beom Taekwon-Do ry

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *