Sasaja Taekwon-Do tarjoaa Helsingin Kalasatamassa!
Please notice, that tuition is also available in english!

Alkeiskurssi Kalasataman koululla 15.9.2023 kello 16 alkaen (ovelle kello 15.45).
Ilmoittaudu MyClubissa. Kurssien hinnat vaihtelevat, mutta ne on esitetty ilmoittautumisessa.
Register in MyClub. The prices vary upon demand, but they are shown in registration.

Kuukausihinta on 20€/kuukausi/henkilö, alkeiskurssi 150€. Molemmat laskutetaan MyClubin kautta.
Monthly fee is 20€/person/month, beginner course 150€. Both invoiced via MyClub.

Huomaathan, että lapsen mukana harjoitteleva(t) huoltajat harjoittelevat ilman veloitusta!
Please notice, that guardians training simultaniously with the kid are free of charge!

Lisätietoja: | kalevi.mannermaa[at]sasaja.fi | puh. +358 400 469 206 |

Kokeilujakson aikana peruutus ilman kustannuksia

Sasajalla on missio;
Seuramme missiona on luoda turvallinen harrastusympäristö, joka tarjoaa erilaisia puhetta tukevia tai korvaavia kommunikointimenetelmiä käyttäville lapsille ja nuorille mahdollisuuden kokea oman harrastuksen merkitys, sekä onnistumisen kokemuksia ja liikkumisen riemua.

Seuramme toimintaan ovat tervetulleet puhetta, viittomakommunikaatiota tai muita puhetta tukevaa kommunikaatiota käyttävät lapset ja nuoret sekä kaikki luomukuulot!

Ilmoittaudu tähän tapahtumaan varataksesi paikkasi mukavassa harrastuksessa ja kerro kaverille myös!

Monimuotoisuuden kautta parempaan maailmaan.

Ikäryhmät määräytyvät ilmoittautuneiden mukaan, tähän mennessä harrastavat lapset 2-13v. Sekaryhmässä kaikki harjoittelevat yhdessä mukavassa hengessä.

Huom, hinnoittelu koskettaa vain lapsia, lapsen mukana harjoittelevat aikuiset tulevat kaupan päälle!

Harjoitukset luodaan tarkemmin kalenteriin ja niihin ilmoittautumista edellytetään harjoittelijoilta.

Sasaja has a mission;

Our society’s mission is to create a safe hobby environment that offers children and young people who use different communication methods that support or replace speech the opportunity to experience the meaning of their own hobby, as well as experiences of success and the joy of movement.

Children and young people who use speech, sign communication or other forms of communication that support speech, as well as all people with organic hearing, are welcome to join our club!

Register for this event to reserve your place in a nice hobby and tell a friend too!

A better world through diversity.

The age groups are determined by the registrants, so far the children 2-13 years old are participating. In a mixed group, everyone trains together in a comfortable atmosphere.

Note, the pricing only applies to children, adults exercising with the child will be included in the sale!

The training times are created in more detail in the calendar and trainees are required to register for them.