S Seuramme missiona on luoda turvallinen harrastusympäristö, joka tarjoaa erilaisia puhetta tukevia tai korvaavia kommunikointimenetelmiä käyttäville lapsille ja nuorille mahdollisuuden kokea oman harrastuksen merkitys, sekä onnistumisen kokemuksia ja liikkumisen riemua. Tämä pitää sisällään olosuhteet, osaavan opetuksen, tukitoiminnot ja yhteistyön Suomessa muiden seurojen ja liittojen kanssa.

A Arvomme:
Välitän, Kunnioitan, Olen rohkea

S Sasajan visio on tarjota monipuolista harrastustoimintaa erilaisia kommunikaatiomenetelmiä käyttäville lapsille ja nuorille ja myöhemmin laajentua esimerkiksi musiikin ja taiteen keinoihin.


A Alussa tulemme toimimaan lähinnä Helsingin Kalasataman alueella vuorotilanteen mukaisissa olosuhteissa. Harjoittelemme Helsingin kaupungin tiloissa.

J Janne Hukkavaara toimii yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana sekä vastuuohjaajana, Christina Hukkavaara on varapuheenjohtaja ja kommunikoi eri yhteistyötahojen kanssa. Tanja on aktiivinen konsultti ja auttaa erilaisten koulutustapahtumien ja -materiaalien laadukkuuden varmistamisessa

A Alkuun harjoittelussa pääset ottamalla yhteyttä yhteystietolomakkeella.