Perustekniikka on Taekwon-Do:n kulmakivi

Taekwon-Do on alun perin korealainen kamppailulaji, joka tunnetaan erityisesti näyttävistä potkuista ja lyönneistä. Nykyään Taekwon-Do:a harjoitetaan kaikkialla.

Vaikka moni saattaa ajatella Taekwon-Do:a vain kilpailulajina tai itsepuolustuksen keinona, on tärkeää ymmärtää, että kaikki tämä perustuu vahvaan perustekniikkaan. Perustekniikka on Taekwon-Do:n kulmakivi, joka muodostaa pohjan kaikille muille osa-alueille lajissa.

Perustekniikkaan kuuluu potkut, lyönnit, torjunnat ja erilaiset kombinaatiot, kuten jatkettu liike, nopea liike ja yhdistetty liike. Nämä tekniikat opetellaan huolellisesti ja toistetaan säännöllisesti harjoituksissa. Moniin muihin kamppailulajeihin verrattuna Taekwon-Do panostaa erityisesti potkuihin, ja siksi jalkojen vahvistaminen ja tekniikoiden tarkkuus ovat erityisen tärkeitä.

Muodossa odotellaan harjoitusten alkua ja perustekniikan tekoa

Askelottelut ovat perustekniikan ensimmäinen taso, joka auttaa opiskelijaa hahmottamaan oikean etäisyyden ja liikkumisen periaatteet. Näitä askelotteluja käytetään myöhemmin liikesarjoissa (patterns) ja vapaassa ottelussa (sparring). Liikesarjat ovat koreografioita, joissa harjoitellaan liikkeiden yhdistämistä ja teknisten taitojen soveltamista kuviteltuja vastustajia vastaan. Ne opettavat myös itsehillintää, keskittymistä ja muistamista.

Tullit (patterns) ovat Taekwon-Do:n liikesarjoja, joita käytetään harjoittelemaan erilaisia hyökkäys- ja puolustustekniikoita. Tullit eivät ole pelkkiä sattumanvaraisia liikesarjoja, vaan ne ovat perinteisiä ja niillä on syvä merkitys Korean kulttuurissa. Jokainen tul kuvastaa tiettyjä periaatteita ja arvoja, ja niitä on opetettu sukupolvelta toiselle. Harjoitellessaan tulleja, opiskelijat tutustuvat Korean historian ja kulttuurin rikkauksiin liikesarjojen historian kautta.

Vapaa ottelu (sparring) on Taekwon-Do:n kilpailu- ja soveltamisosan tärkeä osa. Siinä kaksi kilpailijaa mittaa taitojaan toisiaan vastaan reaaliajassa. Tämä haastaa opiskelijan soveltamaan opittuja perustekniikoita käytännössä ja kehittämään nopeutta, taktiikkaa ja itseluottamusta. Ottelussa on semikontaktisäännöt, joten vastustajan vahingoittaminen on jyrkästi kiellettyä.

Lisäksi Taekwon-Do kilpailu sisältää voimamurskauksen, jossa kilpailija yrittää rikkoa lautoja, ”fokuksia” yhdellä tarkalla ja tehokkaalla liikkeellä. Kilpailussa käytettäviä tekniikoita on yhteensä viisi erilaista käsi- ja jalkatekniikkaa.

Erikoistekniikkamurskauksessa korostuvat hyppypotkut ja vaativammat tekniikat. Nämä kilpailu osa-alueet testaavat kilpailijan tarkkuutta, voimaa ja keskittymiskykyä.

Itsepuolustusnäytöksessä kilpailijat esittävät erilaisia skenaarioita, joissa he osoittavat, miten Taekwon-Do:a voi käyttää käytännössä erilaisissa uhkatilanteissa. Tämä korostaa perustekniikan soveltuvuutta todellisessa elämässä ja opettaa opiskelijoille itsevarmuutta ja turvallisuuden tunnetta. Itsepuolustusnäytös sisältää perustekniikoiden lisäksi myös akrobatiaa ja muita tehostuskeinoja.

Perustekniikan merkitys Taekwon-Do:ssa on siis valtava. Se on se perusta, jolle kaikki muut taidot rakentuvat. Hyvä perustekniikka antaa opiskelijalle vahvan pohjan edetä lajin eri osa-alueilla ja mahdollistaa menestyksen kilpailuissa. Lisäksi perustekniikka kehittää fyysistä kuntoa, keskittymiskykyä, itsekontrollia ja itseluottamusta.

Vaikka näyttävät kilpailu- ja otteluesitykset ovatkin hienoja nähdä, ei pidä unohtaa, että näiden näyttävien liikkeiden takana on pitkä harjoittelun ja perustekniikan hiomisen prosessi. Se on se, mikä tekee Taekwon-Do:sta vahvan, monipuolisen ja arvokkaan kamppailulajin.

Taekwon-Do on enemmän kuin pelkkä kamppailulaji – se on myös syvästi kietoutunut Korean kulttuuriin ja historiaan. Opiskelijat eivät ainoastaan omaksu Taekwon-Do:n fyysisiä tekniikoita, vaan heidän odotetaan myös tutustuvan Korean perinteisiin ja arvoihin. Tämä kulttuurillinen yhteys on tärkeä osa Taekwon-Do:a ja se näkyy erityisesti liikesarjojen harjoituksissa.

Korean historia on täynnä taisteluja ja vastoinkäymisiä, ja tämä heijastuu myös Taekwon-Do:n filosofiassa. Taekwon-Do ei ole ainoastaan fyysinen kamppailulaji, vaan se opettaa myös sisäistä vahvuutta, kestävyyttä ja henkistä kasvua. Opiskelijoiden odotetaan ymmärtävän, että kamppailulaji ei ole pelkkää voiman näyttämistä, vaan myös itsekurin harjoittamista ja rauhan edistämistä.

Taekwon-Do:n opiskelussa korostuu sekä perustekniikoiden vahva hallinta että korealaisen kulttuurin ja historian ymmärtäminen. Nämä kaksi puolta täydentävät toisiaan ja tekevät Taekwon-Do:sta ainutlaatuisen ja arvokkaan kamppailulajin, joka ei ainoastaan kehitä fyysistä voimaa, vaan myös henkistä vahvuutta ja kulttuurista tietoisuutta.

Tervetuloa erinomaisen liikuntamuodon pariin ja tutustumaan Korean kulttuuriperintöön, nähdään harjoituksissa!

Janne venyttää takakiertopotkua

Janne Hukkavaara
Kamppailuklubi BeSa (Beom Taekwon-Do ry sekä Sasaja Taekwon-Do ry)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *