Kuulokojeet ovat pieniä laitteita, jotka vahvistavat ääniä ja auttavat heikkokuuloisia ihmisiä kuulemaan paremmin. Ne koostuvat mikrofoneista, vahvistimista ja kuulokkeista. Kuulokojeet voivat olla perinteisiä ”taustan melun” suodattavia malleja tai uudemman sukupolven laitteita, jotka pystyvät eriyttämään erilaisia äänilähteitä, kuten ihmisen ääniä, taustamelua ja musiikkia.

Kuuloimplantit ovat kirurgisesti asennettavia laitteita, jotka korvaavat osittain tai kokonaan kuuloaistin toimintaa. Ne ovat hyödyllisiä erityisesti syvällisempien kuulovammojen tai kuuloratojen vaurioiden kohdalla. Cochlear-implantit ovat yleisiä kuuloimplantteja, jotka stimuloivat suoraan kuulohermoa ääniä välittäen. Näiden kaverina on prosessoriyksikkö, joka kiinnittyy magneetilla implantin kohdalle päähän.

Tulkki on henkilö, joka auttaa viittomakielellä kommunikoivia kuulovammaisia henkilöitä ymmärtämään ja tulemaan ymmärretyksi. Tulkkaus mahdollistaa sujuvan vuorovaikutuksen viittomakielellä ja puhutun kielen välillä.

FM-laitteet ovat langattomia kuulokojeisiin liitettäviä järjestelmiä, jotka parantavat äänen selkeyttä ja kuuluvuutta etenkin meluisissa ympäristöissä. Laitteeseen kuuluu mikrofoni, joka voidaan sijoittaa esimerkiksi opettajan tai valmentajan lähelle tai kaulaan, ja vastaanotin, joka liitetään kuulokojeeseen. T-merkityt järjestelmät mahdollistavat useammalle henkilölle saman kokemuksen induktiopiirin kautta.

Taekwon-Do:ssa nämä apuvälineet voivat olla erittäin hyödyllisiä kuulovammaisille harjoittelijoille. Kuulokojeet ja -implantit auttavat heitä seuraamaan ohjeita ja havaitsemaan harjoitusten ääniä. Tulkki taas mahdollistaa vuorovaikutuksen valmentajan ja oppilaan välillä. FM-laite auttaa erottamaan puheen meluisassa harjoitusympäristössä. On tärkeää, että Taekwon-Do-yhteisö ja valmentajat ovat tietoisia näistä apuvälineistä ja tarjoavat tarvittavaa tukea ja joustavuutta kuulovammaisille harjoittelijoille, jotta he voivat nauttia lajin harrastamisesta täysipainoisesti ja yhdenvertaisesti.