Luomukuuloiset (normaalikuuloiset): Luomukuuloiset ovat henkilöitä, joilla on luonnollinen kuulo ja jotka voivat havaita ääniä ja keskusteluja normaalisti. He eivät tarvitse kuulokojeita tai implantteja kuullakseen ympäristönsä ääniä ja osallistuakseen keskusteluihin.

Kuuloimplanttien käyttäjät: Kuuloimplanttien käyttäjät ovat henkilöitä, jotka eivät kuule omilla korvillaan niin hyvin kuin he haluavat ja he ovat valinneet kuuloimplantin tai kuulolaitteen avuksi. Kuuloimplantti on laite, joka auttaa heitä kuulemaan ääniä ja parantaa heidän kommunikaatiokykyään. Implanteilla he voivat saada ääniyhteyden kuulevaan maailmaan.

Taekwon-Do oppilaat: Kuurot ja huonokuuloiset Taekwon-Do oppilaat ovat intohimoisia Taekwon-Do-harrastajia, joilla on kuuloon liittyviä ominaisuuksia. He opiskelevat Taekwon-Do:a viittomakielellä, visuaalisin opetusmenetelmillä ja muilla valituilla sopivilla työkaluilla. He ovat esimerkki siitä, miten päättäväisyys ja omistautuminen voivat voittaa esteitä ja saavuttaa tavoitteita, kun heille annetaan yhdenvertainen mahdollisuus

Perheryhmä: Perheryhmä koostuu luomukuuloisista, kuulolaitteen ja kuuloimplanttien käyttäjistä sekä heidän läheisistään. He ovat voimakas tuki toisilleen kuuloisuuteen liittyvissä haasteissa ja mahdollistavat yhteydenpidon ja ymmärryksen kahden erilaisen kuulemiskokemuksen välillä.

Defence-rymistelyryhmä aikuisille: Defence-rymistelyryhmä on aikuisten yhteisö, joka keskittyy itsepuolustuslajeihin ja fyysiseen kuntoon. Ryhmän jäsenet harjoittelevat yhdessä kehittääkseen sekä fyysistä että henkistä vahvuuttaan. Tämä yhteisö luo turvallisen ja motivoivan ympäristön itsensä haastamiseen ja kasvattamiseen. Ryhmä harjoittelee toki myös normaalia ITF Taekwon-Do:n oppisisältöä

Yksityisopetus: Yksityisopetus tarjoaa räätälöityä opetusta yksilöille tai pienille ryhmille. Se mahdollistaa oppimisen omassa tahdissa ja keskittyy oppijan yksilöllisiin tarpeisiin. Yksityisopetus voi kattaa monenlaisia aiheita, ja se auttaa oppilasta saavuttamaan tavoitteensa tehokkaasti ja tehokkaasti.