Laadukkaat ohjaajat ovat ammattitaitoisia ja sitoutuneita valmennuksen taitureita, jotka ovat suorittaneet kattavan ammattivalmentajakoulutuksen sekä jatkuvasti ylläpitävät ja kehittävät osaamistaan osallistumalla aktiivisesti kansainvälisille ohjaajakursseille. Heidän intohimonsa lajiin heijastuu heidän valmennustyylistään, joka perustuu vahvaan ammattitaitoon ja syvälliseen ymmärrykseen valmennuksen periaatteista.

Näiden ohjaajien osaaminen ei rajoitu pelkästään ammattivalmentajakoulutukseen, vaan he myös täydentävät taitojaan osallistumalla säännöllisesti kansainvälisille ohjaajakursseille. Tämä mahdollistaa heille uusimpien valmennusmenetelmien, tutkimusten ja trendien omaksumisen ja niiden tehokkaan integroinnin omaan opetukseensa.

Lisäksi lajiin sisäänrakennettu ohjaajakoulutus vahvistaa heidän asemaansa asiantuntijoina. Tämä koulutus ei ainoastaan opeta lajin teknisiä ja taktisia näkökohtia, vaan myös korostaa valmentajan roolia esikuvana, kommunikaattorina ja tiiminrakentajana. He ymmärtävät lajin psykologisia ja fyysisiä vaatimuksia sekä osaavat sovittaa valmennuksen yksilöllisiin tarpeisiin.

Kaiken kaikkiaan laadukkaat ohjaajat, joilla on sekä ammattivalmentajakoulutus että jatkuva ammattitaidon päivittäminen kansainvälisillä ohjaajakursseilla, yhdistävät lajitietämyksen, valmennustaidot ja pedagogisen osaamisen tarjotakseen innostavaa, turvallista ja tehokasta valmennusta kaiken tasoisille harrastajille ja urheilijoille.

Tällä hetkellä pienen seuramme ohjaamisesta vastaa Janne Hukkavaara, jonka koulutustietoja voitte vilkaista Beom Taekwon-Do ry:n sivuilta tai LinkedInistä.